Kjøpsbetingelser

Dette er våre bruksbetingelser. Det er en veldig lang tekst, som vi følger til fulle.

Ved å bestille fra nettstedet vårt godtar du våre generelle vilkår og betingelser, inkludert vår personvernserklæring.

(“Selskapet”, “Vi” eller “Nanodri Europe”) vedlikeholder nettstedene på www.nanodri.com og www.nanodri.com/no (“Nettstedet”). Din tilgang til og bruk av nettstedet er også underlagt følgende vilkår og betingelser («vilkår og betingelser») og alle gjeldende lover. Ved å gå inn på og surfe på nettstedet godtar du, uten begrensning eller forbehold, vilkårene, og godtar å være bundet av alle disse vilkårene.

Alderskrav

Du må være 18 år eller eldre for å bruke eller legge inn en bestilling på dette nettstedet. Ved å sende inn informasjon via nettstedet, erklærer du at du oppfyller denne alderskvalifikasjonen.

Endringer i disse vilkårene

Vi kan når som helst revidere disse vilkårene ved å oppdatere dette innlegget og endre ikrafttredelsesdatoen angitt ovenfor. Du er bundet av slike revisjoner og bør derfor med jevne mellomrom gå til denne siden for å se gjennom de gjeldende vilkårene du er bundet til.

Nettstedets Innhold

Du kan laste ned materiale som vises på nettstedet for ikke-kommersiell, personlig bruk, forutsatt at du også holder all opphavsrett og andre eiendomsrettigheter som finnes på materialene. Du kan imidlertid ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, legge ut på nytt eller bruke innholdet på nettstedet til offentlige eller kommersielle formål, inkludert tekst, bilder, lyd og video uten selskapets forutgående skriftlige tillatelse. Du bør anta at alt du ser eller leser på nettstedet er opphavsretts beskyttet av selskapet eller dets lisensgivere med mindre annet er oppgitt, og kan ikke brukes med mindre det er angitt i disse vilkårene uten skriftlig tillatelse fra selskapet. Selv om selskapet bruker rimelige anstrengelser for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet, gir vi ingen garantier for nøyaktigheten. Vi påtar oss intet ansvar for eventuelle feil eller mangler i innholdet på nettstedet.

Bilder av personer eller steder som vises på nettstedet tilhører eller brukes med tillatelse fra selskapet. Bruken av disse bildene av deg, eller andre godkjent av deg, er forbudt med mindre det er spesifikt tillatt i disse vilkårene eller spesifikk tillatelse gitt andre steder på nettstedet. Enhver uautorisert bruk av bildene kan være i strid med lov om opphavsrett, lovgivning om varemerker, personvernloven og publisitet, kommunikasjonsbestemmelser og vedtekter.

Varemerker, logoer og produktnavn (samlet «varemerkene») som vises på nettstedet er registrerte og uregistrerte varemerker for Nanodri Europe og dets lisensgivere. Ingenting på nettstedet skal tolkes som å gi noen lisens eller på noen annen måte, rett til å bruke noe varemerke som vises på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Nanodri Europe eller en tredjepart som kan eie varemerkene som vises på Nettstedet. Ditt misbruk av varemerkene som vises på nettstedet, eller annet innhold på nettstedet, bortsett fra som angitt i disse vilkårene, er strengt forbudt. Du blir også informert om at selskapet aggressivt vil håndheve sine immaterielle rettigheter i den fulle grad av loven, inkludert søken om straffeforfølgelse.

Ansvarsfraskrivelse for unøyaktigheter

Fra tid til annen kan det være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller mangler som kan være relatert til produktbeskrivelser, priser og tilgjengelighet. Uten å begrense rettighetene som er gitt andre steder i disse vilkårene, forbeholder selskapet seg retten til å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller mangler og til å endre eller oppdatere informasjon når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din). Vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene på produktene så nøyaktig som mulig. Vi kan imidlertid ikke garantere at skjermen på skjermen av hvilken som helst farge er nøyaktig.

Innleveringer

All kommunikasjon eller materiale du overfører til nettstedet via elektronisk post eller på annen måte vil bli behandlet i samsvar med vår personvernpolicy. Ved å overføre eller legge ut kommunikasjon eller materiale til dette nettstedet, godtar du at selskapet eller noen av dets tilknyttede selskaper kan bruke kommunikasjonen eller materialet ditt til ethvert formål, inkludert reproduksjon, overføring, publisering, kringkasting og postering. Selskapet og dets tilknyttede selskaper er fritt til å bruke ideer, konsepter eller kunnskap som finnes i slik kommunikasjon eller materiale til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til å utvikle, produsere, distribuere og markedsføre produkter ved hjelp av slik informasjon. Du samtykker i at intet materiale du sender inn på nettstedet vil bryte noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern eller andre personlige eller proprietære rettigheter. Du er og skal være eneansvarlig for innholdet i alt materiale du sender til eller legger ut på nettstedet.

Ordreaksept og forsendelse

Din bestilling av et produkt garanterer ikke nødvendigvis at vi godtar bestillingen din. Vi kan kreve ytterligere informasjon om bestillingen din hvis du ikke har gitt all informasjonen som kreves av oss for å fullføre den. Selv om selskapet vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å behandle bestillinger plassert på nettstedet innen tidsrammene som er spesifisert på tidspunktet da bestillingen er plassert, kan ikke selskapet garantere at bestillinger blir behandlet eller mottatt innen en bestemt dato. Nettstedet godtar ikke bestillinger fra forhandlere, grossister eller andre kunder som har til hensikt å videreselge varer som tilbys på nettstedet.

Lenker

Selskapet støtter ikke innholdet på noen tredjeparts nettsteder. Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet på tilknyttede tredjeparts nettsteder, nettsteder innrammet på et tredjepartsnettsted eller tredjepartsannonser, og gir ingen uttalelser angående innholdet eller nøyaktigheten. Din bruk av tredjeparts nettsteder er på egen risiko og underlagt vilkårene og betingelsene for bruk for slike nettsteder.

Brukeradferd og sikkerhet

Du samtykker i å bruke nettstedet kun for lovlige formål. Du godtar ikke å iverksette tiltak som kan kompromittere sikkerheten til nettstedet, gjøre nettstedet utilgjengelig for andre eller på annen måte forårsake skade på nettstedet eller dets innhold. Selskapet forbyr deg spesifikt å delta i noen av følgende aktiviteter på nettstedet:

Å utgi seg for å være en annen person;

Å engasjere seg i eller oppmuntre til atferd som vil utgjøre en straffbar handling, som gir opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryter med enhver by, stat, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift eller som ikke overholder akseptert lov.

Internett protokoll;

Forsøk på å på noen måte forstyrre nettstedets nettverk eller nettverkssikkerhet, eller forsøke å bruke nettstedet for å få uautorisert tilgang til noe annet datasystem. Forsøk på å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til systemet eller nettverket vårt eller å bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak uten riktig autorisasjon;

Få tilgang til data som ikke er ment for deg eller logge inn på en server eller konto som du ikke har tilgang til;

Forsøk på å forstyrre tjenesten til enhver bruker, vert eller nettverk, inkludert, uten begrensning, ved hjelp av å sende et virus til nettstedet, overbelastning, «flooding», «mailbombing» eller «krasj»; eller sende uønsket e-post, inkludert kampanjer og / eller reklame for produkter eller tjenester, eller;

Bruk eller forsøk på bruk av en hvilken som helst maskin, programvare, verktøy, agent, data eller annen enhet eller mekanisme (inkludert nettlesere, «spiders», roboter, avatarer eller intelligente agenter) for å navigere eller søke på nettstedet, bortsett fra generelt tilgjengelige offentlige søkemotorer.

Brudd på system- eller nettverkssikkerhet kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar. Selskapet vil undersøke og kan involvere politi og påtalemyndigheter i å straffeforfølge brukeren eller brukerne som er involvert i slike brudd.

FRASKRIVELSE AV GARANTIER, BEGRENSNING AV ANSVAR OG ERSTATNING

SELSKAPET ER IKKE ANSVARLIG FOR NOE DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE KONSEKVENSER ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSTEDET. UTEN BEGRENSNING AV OVENSTÅENDE, ALT PÅ NETTSTEDET LEVERES TIL DEG «SOM DET ER» UTEN GARANTI FOR NOE I FORHOLD TIL HVORDAN NETTSIDEN, INFORMASJONEN, INNHOLDET, ELLER ANNET MATERIALE PÅ DENNE SIDEN ER. DU ER UTTRYKKLIG ENIG I AT BRUKEN AV DETTE NETTSIDEN ER PÅ DITT ANSVAR OG RISIKO. NANODRI EUROPA FRASKRIVER ALLE GARANTIER, UTTRYKKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGSBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER UKRENKLIGHET

Vær oppmerksom på at noen jurisdiksjoner muligens ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier, så noen av de ovennevnte unntakene gjelder kanskje ikke for deg. Sjekk lokale lover for eventuelle begrensninger angående utelukkelse av underforståtte garantier. Selskapet påtar seg ikke noe ansvar, og skal ikke holdes ansvarlig for, skader på eller virus som kan infisere, datamaskinutstyret ditt eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på nettstedet eller nedlasting av noen materialer, data, tekst, bilder, video eller lyd fra nettstedet. Du samtykker i å forsvare og holde selskapet og dets tilknyttede selskaper, og dets og deres respektive styremedlemmer, ansatte, agenter, etterfølgere og tildelinger skadesløse fra og mot alle krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert advokatsalær, som skyldes eller er relatert til din bruk av nettstedet eller ditt brudd på disse vilkårene.

Plassering for bruk i Europa

Nanodri Europe AS kontrollerer og driver det europeiske nettstedet fra våre kontorer i Norge, og all informasjon blir behandlet i Norge. Vi hevder ikke at materiale på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder. Personer som velger å få tilgang til nettstedet eller kjøpe produkter fra nettstedet fra steder utenfor Europa, gjør det på eget initiativ, og er ansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter i forbindelse med din bruk av nettstedet. Hvis du får tilgang til nettstedet fra steder utenfor Europa, godtar du at all informasjon du gir til eller gjennom nettstedet kan bli behandlet i Europa.

Oppsigelse av tilgang

Selskapet kan avslutte din tilgang, eller suspendere din tilgang til hele eller deler av nettstedet, uten varsel, etter selskapets skjønn. Slik oppsigelse eller suspensjon av tilgang kan forekomme, uten begrensning, for enhver oppførsel som selskapet etter eget skjønn mener er et brudd på disse vilkårene, er i strid med gjeldende lov eller er skadelig for andres interesser, brukere, kunde, mottaker, lisensgiver, innholds- eller tjenesteleverandør, selskapet eller dets tilknyttede selskaper.

Gjeldende lov

For europeiske kunder skal disse vilkårene styres i alle henseender av Norges lover, uten hensyn til konflikt mellom dere rettsprinsipper. Du samtykker i at ethvert krav eller tvist du måtte ha mot Nanodri Europe må løses av en domstol i Oslo, Norge. Du samtykker i å underkaste deg den personlige jurisdiksjonen til domstolene i Norge for å behandle alle krav eller tvister.

Fraskrivelse og ugyldighet

Selskapets unnlatelse av å utøve eller håndheve en rett eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene ikke kan håndheves, skal den bestemmelsen anses å være skilt fra disse vilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene.

Handel

EU: Nanodri Europe AS er registrert (NO922431035MVA), og opererer i og fra Norge, i henhold til norsk lov. Nanodri Europe AS er også registrert som et momsregistreringsselskap i Sverige – vårt tollsted når vi sender varer til EU. Derfor vil alle forsendelser til innbyggerne i EU automatisk bli fakturert med den svenske momsen på 25% inkludert i prisen. Moms kan sannsynligvis ikke refunderes eller trekkes fra i ditt land. Lokale unntak kan gjelde. Alle produktene sendes DDP (Delivered Duty Paid) til en privat person innen EU. Når det gjelder betaling, bruker vi det siste innen SSL-teknologi for å holde kredittkortinformasjonen din trygg. Du kan bruke kredittkort: VISA og Mastercard. Du vil motta fakturaen for det / de kjøpte produktene sammen med bestillingsbekreftelsen via e-post etter at bestillingen er plassert på nettstedet. Prisene er oppgitt i EURO. Kjøp kan bare gjøres i den tilgjengelige valutaen for landet der du velger levering.

Norge: Nanodri Europe AS er registrert (NO922431035MVA), og opererer i og fra Norge, i henhold til norsk lov. Derfor vil alle forsendelser til norske innbyggere automatisk bli fakturert med den norske MVA på 25% inkludert i prisen. Alle produktene sendes DDP (Delivered Duty Paid) til en privatperson i Norge. Når det gjelder betaling, bruker vi toppmoderne SSL-teknologi for å holde kredittkortinformasjonen din trygg. Du kan bruke kredittkort: VISA og Mastercard. Du vil motta fakturaen for det / de kjøpte produktene sammen med bestillingsbekreftelsen via e-post etter at bestillingen er plassert på nettstedet. Prisene er oppgitt i NOK. Kjøp kan bare gjøres i den valutaen som er tilgjengelig for landet der du velger at leveransen skal gjøres.

Sveits: Nanodri Europe AS er registrert som et momsregistreringsfirma i Sverige – vårt tollsted ved levering av varer til Europa. Siden Sveits er utenfor EU, vil vi ikke belaste sveitsiske kunder med svensk moms. Nanodri Europe AS vil håndtere alt arbeid til Sveits, men kundene må betale lokal merverdiavgift (8%) og direkte tollgebyr (anslått til å være rundt 2 €) til lokale myndigheter når de mottar produktene våre. Nanodri Europe AS er ikke ansvarlig for lokale forskrifter i Sveits, og kunder kjøper våre produkter på egen risiko. Nanodri Europe AS oppfordrer alle sveitsiske kunder til å bekrefte dette regelverket med lokale myndigheter før de bestiller. Når det gjelder betaling, bruker vi det siste innen SSL-teknologi for å holde kredittkortinformasjonen din trygg. Du kan bruke kredittkort: VISA og Mastercard. Du vil motta fakturaen for det / de kjøpte produktene sammen med bestillingsbekreftelsen via e-post etter at bestillingen er plassert på nettstedet. Prisene er oppgitt i EURO. Kjøp kan bare gjøres i den tilgjengelige valutaen for landet der du velger levering.

Kontaktinformasjon

For å kontakte selskapet med spørsmål eller bekymringer i forbindelse med disse vilkårene eller nettstedet, kan du sende oss en e-post, ringe eller skrive på følgende:

Nanodri Europe AS
Risveien 1C
0374 OSLO
Norge

Telefon: (+47) 958 83 521